Mikroplastika-jutrisnji-makro-problem

Od makroplastike do mikroplastike

Opis spletnega tečaja

Spletni tečaj “Od makroplastike do mikroplastike” je bil razvit v okviru Erasmus+ projekta “Mikroplastika – jutrišnji makro problem” in je prvi iz serije petih spletnih tečajev, ki se ukvarjajo s problematiko mikroplastike v današnjem svetu.

V tečaju je na voljo odlično gradivo s tega področja, ki so ga prispevali zlasti projektni partnerji, dele gradiva pa so prispevali tudi učitelji s slovenskih šol, ki so aktivno sodelovali v projektu.

Želimo si, da bi dobili slovenski učitelji na enem mestu zbrane odlične učne materiale, ki jih bodo lahko sproti uporabljali pri pouku.

Projektni partnerji Dermol svetovanje d.o.o. iz Litije, Fakulteta za varstvo okolja iz Velenja ter nevladna organizacija CSIG iz Taranta v Italiji smo se združili, da bi s pomočjo tega projekta povečali ozaveščenost o mikroplastiki med mladimi, učitelji in izobraževalnimi ustanovami, učiteljem v srednjih šolah in na fakutetah pa bi radi ponudili kakovostno učno gradivo, ki ga lahko uporabljajo v šolah pri pouku ali pri izvenšolskih dejavnostih.

Projekt “Mikroplastika – jutrišnji makro problem” je bil v celoti financiran s strani Evropske unije iz programa Erasmus+ (2021-1-SI01-KA210-VET-00034536).

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Vsebina spletnega tečaja:

  • Kaj je plastika?
  • Kaj je mikroplastika?
  • Sodobni izzivi ter regulativa na področju mikroplastike

Izvajalci:

Izvajalci spletnega tečaja so projektni partnerji projekta “Mikroplastika – jutrišnji makro problem”, zlasti dr. Anja Bubik s Fakultete za varstvo okolja iz Velenja, pa tudi drugi strokovnjaki, ki so kot zunanji sodelavci sodelovali v projektu.

Znanje.biz
Scroll to Top