Odpadna plastika

Odpadna plastika: problem ali priložnost?

Opis spletnega tečaja

Spletni tečaj “Odpadna plastika: problem ali priložnost” je bil razvit v okviru Erasmus+ projekta “Mikroplastika – jutrišnji makro problem” in je četrti iz serije petih spletnih tečajev, ki se ukvarjajo s problematiko mikroplastike v današnjem svetu.

V tečaju je na voljo odlično gradivo s tega področja, ki so ga prispevali zlasti projektni partnerji, dele gradiva pa so prispevali tudi učitelji s slovenskih šol, ki so aktivno sodelovali v projektu.

Želimo si, da bi dobili slovenski učitelji na enem mestu zbrane odlične učne materiale, ki jih bodo lahko sproti uporabljali pri pouku.

Projektni partnerji Dermol svetovanje d.o.o. iz Litije, Fakulteta za varstvo okolja iz Velenja ter nevladna organizacija CSIG iz Taranta v Italiji smo se združili, da bi s pomočjo tega projekta povečali ozaveščenost o mikroplastiki med mladimi, učitelji in izobraževalnimi ustanovami, učiteljem v srednjih šolah in na fakutetah pa bi radi ponudili kakovostno učno gradivo, ki ga lahko uporabljajo v šolah pri pouku ali pri izvenšolskih dejavnostih.

Mikroplastika logo + EU

Projekt “Mikroplastika – jutrišnji makro problem” je bil v celoti financiran s strani Evropske unije iz programa Erasmus+ (2021-1-SI01-KA210-VET-00034536).

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Vsebina spletnega tečaja:

V tečaju si bomo pogledali, ali je odpadna plastika danes problem ali priložnost. Spoznali bomo tudi dobre prakse v podjetjih s tega področja ter priložnosti in izzive na področju recikliranja sintetičnih polimerov.

Izvajalci:

Izvajalci spletnega tečaja so projektni partnerji projekta “Mikroplastika – jutrišnji makro problem”, zlasti dr. Anja Bubik s Fakultete za varstvo okolja iz Velenja, pa tudi drugi strokovnjaki, ki so kot zunanji sodelavci sodelovali v projektu. Dele gradiva s praktičnimi primeri so prispevali tudi sodelujoči dijaki in študentje s slovenskih srednjih šol in fakultet.

Znanje.biz
Scroll to Top