Naslovnica VZD Elan

Varnost pri delu za pisarniške delavce – ELAN

Trenutni status
Niste prijavljeni
Cena (EUR z DDV)
Zaprt
Pričnite
This tečaj is currently closed

Opis programa

Namen usposabljanja delavcev za varno in zdravo opravljanje dela je pridobivanje znanj, spretnosti in navad ter seznanjanje z nevarnostmi in škodljivostmi na delovnem mestu ter ukrepi za odpravo le-teh. S pravilnim izvajanjem teh ukrepov se delavci učinkovito varujejo pred poškodbami pri delu in boleznimi, povezanimi z delom, tako da lahko varno opravljajo svoje delo brez posledic za zdravje do upokojitve.

Usposabljanje se izvede po programu teoretičnega in praktičnega usposabljanja za varno in zdravo delo ter požarno varnost, ki je izdelan na podlagi ocene tveganja in se prilagaja posebnostim delovnega mesta.

Obravnavana tematika

Teoretično usposabljanje z naslednjimi temami:

  • Osnove varnosti in zdravja pri delu (zakonodaja)
  • Prva pomoč
  • Varstvo pred požarom
  • Varno delo z računalnikom (ergonomija).

Preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu

Zaključek teoretičnega dela usposabljanja predstavlja preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom za pisarniška dela. Za uspešno opravljen preizkus je potrebno najmanj 80 odstotkov pravilnih odgovorov. O uspešno opravljenem teoretičnem delu tečaja bo podjetje ELAN d.o.o. obveščeno avtomatsko iz našega sistema.

Praktično usposabljanje za varno delo se opravlja na delovnem mestu v podjetju ELAN d.o.o., kjer neposredni vodja preveri poznavanje osnovnih zahtev varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom.

V našem podjetju izvajamo kadrovske storitve. Ker se pri delu posledično srečujemo tudi s področjem varnosti in zdravja pri delu, nam je še posebej pomembno, da imamo tudi sami to področje urejeno.

Tako smo se s sodelavkami lotile e-izobraževanja. Vsebine so bile podane sistematično, povezano in vsebinsko smiselno. Tudi sam program je enostaven za uporabo. Tako da priporočam izvajanje usposabljanja za področje varstva pri delu in požarnega varstva na online način. Vsebinsko je usposabljanje enako učinkovito, ponovljivo za uporabnika in enostavno. Toplo priporočam!

Lilijana M., Litija

Komu je program namenjen?

Program je namenjen tistim pisarniškim delavcem, ki pretežno delajo z računalnikom, in je namenjen zaposlenim v podjetju ELAN d.o.o., Begunje na Gorenjskem.

Delodajalec mora vsakega zaposlenega (redno, honorarno, pogodbeno, začasno, preko študentskega servisa) na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 56/99, 64/01) in Zakonu o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 03/07; 09/11 in 83/12), usposobiti za varno opravljanje dela. Usposabljanje je potrebno izvesti ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delovno mesto, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo, ob bistveni spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu ter pred pretekom roka, ki je določen za občasne preizkuse usposobljenosti za varno delo v Izjavi o varnosti z oceno tveganja.

Izvajalec

Znanje.biz - Erik Stritih, Ankl d.o.o.

Mag. Erik Stritih, dipl. var. inž. iz podjetja ANKL, d.o.o. je po izobrazbi je diplomirani varnostni inženir, kasneje je opravil še znanstveni magisterij iz Ekotehnologije.

Ima 21 let delovnih izkušenj, od tega 16 iz področja varnosti in zdravja pri delu. Svoje delo je opravljal v večjih proizvodnih podjetjih po Sloveniji. Tako ima izkušnje iz jeklarske, elektro, kemijske in avtomobilske industrije.

Trenutno ima svoje podjetje, z dovoljenjem za opravljanje dela s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Deluje tudi kot zunanji presojevalec sistemov vodenja za OHSAS 18001 oz. ISO 45001.

Uvodni video

Znanje.biz
Scroll to Top