Razvrščanje plastike

Razvrščanje polimerov

Kako razvrščamo polimere oziroma plastiko?

Temo “Razvrščanje polimerov” predstavlja dr. Irena Pulko s Fakultete za tehnologijo polimerov iz Slovenj Gradca.

Najpogosteje uporabljene vrste plastike

Katere so danes najbolj pogosto uporabljene vrste plastike?

Temo “Najbolj pogosto uporabljene vrste plastike” predstavlja dr. Anja Bubik z Visoke šole za varstvo okolja iz Velenja.

Razna gradiva

Drsnice: Razvrščanje polimerov, dr. Irena Pulko (PDF dokument)

Drsnice: Najpogosteje uporabljene vrste plastike, dr. Anja Bubik (PDF dokument)

Znanje.biz
Scroll to Top