Regulativa na področju mikroplastike

Regulativna in zakonodajna orodja na področju uporabe mikroplastike danes

Temo “Regulativa na področju mikroplastike” predstavlja dr. Anja Bubik s Fakultete za varstvo okolja iz Velenja.

Razna dodatna gradiva

Drsnice: Regulativa in omejitve, dr. Anja Bubik (PDF dokument)

Najnovejše posodobljene informacije:

EVROPSKA KEMIJSKA AGENCIJA (European Chemicals Agency – ECHA):  https://echa.europa.eu/hot-topics/microplastics

EVROPSKA KOMISIJA (European Commission – EC): https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/microplastics_en

Dodatno:

Urad RS za Kemikalije – Upravljanje in ravnanje s kemikalijami: https://www.gov.si/podrocja/zdravje/upravljanje-in-ravnanje-s-kemikalijami/

Znanje.biz
Scroll to Top